Obce v Mikroregionu Podralsko > Důležité stránky

Velký Valtinov

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňový plán obce:

http://liberecky.dppcr.cz/web_Podralsko

ID obce:

562203

katastrální území:

Velký Valtinov

informativní počet obyvatel k 01.01.2015 (MV -nenahrazuje ČSÚ):

190

ČSÚ:

vybrané statistické údaje obce

web obce:

http://www.velkyvaltinov.cz/

kontaktní údaje:

Seznam OVM, ePUSA

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Základní mapa

 

Objekty povodňového plánu

 

Záplavová území

 

Doprava

Tabulkové výpisy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Evakuační místa

 

Místa omezující odtokové poměry

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

Ohrožené objekty

 

Ohrožující objekty

 

Kontaminovaná místa a skládky

 

Protipovodňová opatření

 

Vyhlášená záplavová území

Fotodokumentace:

fotografie lokalizované na území obce

fotografie s textem "Velký Valtinov" v názvu - výpis z POVIS

 

 

 

 

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument
Formulář pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti, dPP ČR
Metodický pokyn MZe k provádění TBD, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)
Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)

 

Aktualizováno z databáze POVIS dne 17.09.2015
 

 


Soubor: dpp-velky_valtinov.htm