Obce v Mikroregionu Podralsko > Důležité stránky

Velenice

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňový plán obce:

http://liberecky.dppcr.cz/web_562173/

ID obce:

562173

katastrální území:

Velenice u Zákup

informativní počet obyvatel k 01.01.2015 (MV -nenahrazuje ČSÚ):

189

ČSÚ:

vybrané statistické údaje obce

web obce:

http://www.velenice-cl.cz/

kontaktní údaje:

Seznam OVM, ePUSA

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Základní mapa

 

Objekty povodňového plánu

 

Záplavová území

 

Doprava

Tabulkové výpisy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Evakuační místa

 

Místa omezující odtokové poměry

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

Ohrožené objekty

 

Ohrožující objekty

 

Kontaminovaná místa a skládky

 

Protipovodňová opatření

 

Vyhlášená záplavová území

Fotodokumentace:

fotografie lokalizované na území obce

fotografie s textem "Velenice" v názvu - výpis z POVIS

 

 

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

 
 

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Česká Lípa

 

 

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Obec Velenice

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument
Formulář pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti, dPP ČR
Mikroregion Podralsko, Digitalizace – zpracování mapového projektu, 31.07.2015
SMS Info obce Velenice (Česká Lípa), Obec Velenice (zdroj: http://www.velenice-cl.cz/file/12/sms.jpg)
Souhrnný metodický pokyn k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)
Technika pro zabezpečovací práce, obec Velenice (dPP Velenice)
Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)

 

Aktualizováno z databáze POVIS dne 17.09.2015
 

 


Soubor: dpp-velenice.htm