Obce v Mikroregionu Podralsko > Důležité stránky

Noviny pod Ralskem

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňový plán obce:

http://liberecky.dppcr.cz/web_561851/

ID obce:

561851

katastrální území:

Noviny pod Ralskem

informativní počet obyvatel k 01.01.2015 (MV -nenahrazuje ČSÚ):

295

ČSÚ:

vybrané statistické údaje obce

web obce:

http://www.novinypodralskem.cz

kontaktní údaje:

Seznam OVM, ePUSA

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Základní mapa

 

Objekty povodňového plánu

 

Záplavová území

 

Doprava

Tabulkové výpisy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Evakuační místa

 

Místa omezující odtokové poměry

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

Ohrožené objekty

 

Ohrožující objekty

 

Kontaminovaná místa a skládky

 

Protipovodňová opatření

 

Vyhlášená záplavová území

Fotodokumentace:

fotografie lokalizované na území obce

fotografie s textem "Noviny pod Ralskem" v názvu - výpis z POVIS

 

 

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Ohře, s.p.
 

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Česká Lípa

 

 

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Obec Noviny pod Ralskem

 

Dokumenty evidované a uložené v POVIS:
Obecný dokument
Formulář pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti, dPP ČR
Mikroregion Podralsko, Digitalizace – zpracování mapového projektu, 31.07.2015
MPŘ Hamerského rybníka, dPP Noviny pod Ralskem
SMS InfoKanál obce Noviny pod Ralskem, Obec Noviny pod Ralskem
Souhrnný metodický pokyn k technickobezpečnostnímu dohledu nad vodními díly, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)
Technika pro zabezpečovací práce Noviny pod Ralskem, dPP Noviny pod Ralskem (Noviny pod Ralskem)
Příručka ochrany proti vodní erozi, Ministerstvo zemědělství (dPP HV)

 

Aktualizováno z databáze POVIS dne 17.09.2015
 

 


Soubor: dpp-noviny_pod_ralskem.htm