Obce v Mikroregionu Podralsko > Důležité stránky

Cetenov

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Povodňový plán obce:

http://liberecky.dppcr.cz/web_Podralsko

ID obce:

563943

katastrální území:

Cetenov, Hrubý Lesnov

informativní počet obyvatel k 01.01.2015 (MV -nenahrazuje ČSÚ):

115

ČSÚ:

vybrané statistické údaje obce

web obce:

http://www.cetenov.cz

kontaktní údaje:

Seznam OVM, ePUSA

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Základní mapa

 

Objekty povodňového plánu

 

Záplavová území

 

Doprava

Tabulkové výpisy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Evakuační místa

 

Místa omezující odtokové poměry

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

Ohrožené objekty

 

Ohrožující objekty

 

Kontaminovaná místa a skládky

 

Protipovodňová opatření

 

Vyhlášená záplavová území

Fotodokumentace:

fotografie lokalizované na území obce

fotografie s textem "Cetenov" v názvu - výpis z POVIS

 

 

 

 

 

 

 


Soubor: dpp-cetenov.htm