Titulní list > Důležité stránky

Autoři

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Zpracovali:

Aquatest a.s., Divize 94

Budovatelů 2830, 43401 Most

datum zpracování:

2011

aktualizace:

Ing. Eliška Plinková, Ing. František Titl, Aquatest a.s., Divize 94

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6


tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz


 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

30.07.2011

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.


Soubor: a_autor.htm