Titulní list > Důležité stránky

Aktualizace povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

 

 

Doplnění výpisů z POVIS pro jednotlivé obce

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

 

 

Úprava textu kapitol:

Úvod - Povodňové komise

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Opatření k ochraně před povodněmi

Předpovědní povodňová služba

Stupně povodňové aktivity

Přehled srážkoměrných stanic

 

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

 

 

Doplnění:

odkazy pro nové obce Mikroregionu: Cetenov a Křížany

Příručky k povodňové ochraně

Přílohy:

Hlásné profily

Aktuální stavy hlásných profilů

Srážkoměrné stanice

Aktuální stavy srážkoměrů

Kontaminovaná místa a skládky

Dopravní omezení

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

 

 

Aktualizace tabulek POVIS

Aktualizace počtu obyvatel v obcích

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

2.0.0

02.09.2015

Převod do prostředí editoru Help&Manual, verze 6

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.


31.3.2012

Opravy textu podle připomínek

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.3

15.2.2012

Doplnění nového Metodického pokynu č.9/2011 HPPS

Aktualizace počtu obyvatel v obcích

Změna schémat Přenosu informací za povodně

Aktualizace správcovství vodních toků

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.2

11.8.2011

Finální verze

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.1

10.8.2011

Doplněná verze k připomínkám, zkušební DVD

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.0

26.07.2011

Pracovní verze k připomínkám

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

 

 


Soubor: a_aktualizace.htm