Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Slovo úvodem > Důležité stránky

Kde lze získat prostředky k pokrytí nákladů na pomoc

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Občanská sdružení, jejichž členové budou v zasažených oblastech pomáhat, mají možnost získat prostředky v nejrůznějších výběrových řízeních, která již nyní vyhlašuje např. Ministerstvo životního prostředí a různé nadace. Nenechejte se odradit tím, že např. výběrové řízení u MŽP  se vypisuje na projekty realizované až v příštím roce. Práce budou probíhat ještě léta. Škody způsobené povodněmi a sesuvy na Moravě před pěti lety nejsou dodnes zcela odstraněny.

Obce a zasažené oblasti obdrží od státu prostředky na úhradu nejrůznějších nákladů spojených s odstraňováním škod.

V některých oblastech bude možné se s obcí domluvit na zajištění stravy, úhradě jízdného atd. Rozhodně však na to nespoléhejte!


Soubor: pomoc-po_naklady.htm