Přílohy > Důležité stránky

Místa omezující odtokové poměry

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Svijany

 

místo

obec

poloha na toku
[ř.km]

popis

Jizera 110740000100

silniční most (II/610) (mapa)

Svijany

70,8 - 70,8

zúžení průtočného profilu mostní konstrukcí a nájezdy

Hlavní železobetonový most přes Jizeru a na obou březích jsou ještě menší mosty

Dálniční most a těleso (mapa)

Svijany

70,7 - 70,3

dálniční zemní těleso po obou stranách mostu

mostní konstrukce je dostatečně vysoká, na pilíři je osazena vodočetná lať

železniční most (Turnov - Mladá Boleslav) (mapa)

Svijany

70,7 - 70,7

zúžení průtočného profilu železničním náspem

3 železniční mosty, 2 na březích zvyšují průtok inundací

jez Perner Svijany (mapa)

Svijany

70,4 - 70,4

vzdouvací objekt v korytě řeky

na pravém břehu mlýn Jan Perner, na levém stojí nová MVE

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.01.2016
 


Soubor: p__moop.htm