Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Ohrožující objekty

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ohrožující objekty jsou objekty ležící v záplavovém území a zároveň jsou zdrojem nebezpečných látek.

Povodňový informační systém (POVIS) neobsahuje k datu 30.01.2016 pro tuto tabulku žádné údaje.

 


Soubor: b_druhy_ohrozujici.htm