Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Místa ohrožení ledovými jevy

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky

Ledové povodně způsobuje led, který ucpe koryto a povodeň nastane i za běžného průtoku. V době mrazů ucpává koryto ledová kaše a dnový led. V době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Za oblevy dochází k vylití vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku.

Tento druh povodní se vyskytuje na tocích i při relativně menších průtocích. V obci Svijany přichází v úvahu ledové jevy na toku Jizera. V poslední době byly ledové jevy zaznamenány na jaře v roce 2012.

 


Soubor: b_druhy_ledy.htm