Schéma přenosu informací

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Přenos informací při povodni >

Schéma přenosu informací

Zdroje:

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)


Organizační část > Přenos informací při povodni > Schéma přenosu informací

   | tisk | nahoru |

stránka prenos_info.htm aktualizována: 25.09.2020, publikována: 15.03.2021