Titulní list > Důležité stránky

Aktualizace povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další   Tisk této stránky
Revize povodňového plánu

Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách zpracovatelé každoročně prověřují aktuálnost povodňového plánu, a to zpravidla před obdobím jarního tání. Toto prověření se dokladuje.

Část organizační - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, minimálně 1 x ročně ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonních spojení.

Revizi provádí Městský úřad Ralsko nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky. Revize nepodléhá dalšímu schválení.

 

Část věcná - dle technické normy vodohospodářské (TNV 752931) pro vypracovávání povodňových plánů, provádí se při výrazných změnách, s komentářem změn.

Revizi provádí Městský úřad Ralsko nebo zpracovatel povodňového plánu a zaznamená ji do následující tabulky.

Revize podléhá souhlasu (vyjádření souladu) s povodňovým plánem vyššího celku.

 

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 1.0.0

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: 15.03.2016

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

 

15.03.2016

Úprava textu přílohy Dopravní omezení, aktualizace dat

Aquatest, a.s., Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

 

21.01.2016

Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2016

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

 

31.10.2015

Úprava odkazů na mapy,

aktualizace proměnných

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

 

11.09.2015

Úpravy podle připomínek.

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

1.0.0

3.8.2015

Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o.

 

 


Soubor: a_aktualizace.htm