Aktualizace povodňového plánu

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Titulní list >

Aktualizace povodňového plánu

Povodňový plán bude každoročně prověřován a v případě potřeby bude upraven a doplněn. Prověření povodňového plánu proběhne také vždy po povodni, při změně uspořádání orgánů státní správy, změně právních předpisů nebo jiných okolnostech, které mohou vyvolat potřebu jeho změny.

Aktualizace se dělí na 2 části:

Část organizační

1x ročně je nutné ověřit platnost všech údajů v povodňovém plánu, zejména s ohledem na personální obsazení povodňových komisí a telefonní kontakty.

Aktualizaci provádí a zaznamená do tabulky Městský úřad Ralsko, nebo zpracovatel povodňového plánu dle zadání úřadu.

Revize této části PP nepodléhá dalšímu schválení.

Část věcná a grafická

Podle odvětvové technické normy vodního hospodářství (TNV 752931 Povodňové plány) se provádí aktualizace při výrazných změnách, s komentářem změn. Tato aktualizace podléhá novému vydání souladu s povodňovým plánem ORP Česká Lípa.

Aktualizaci provádí a zaznamená do tabulky Městský úřad Ralsko, nebo zpracovatel povodňového plánu dle zadání úřadu.

 

Přehled aktualizací digitální verze – textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

verze: 2.2.0

dávková aktualizace tabulek povodňových komisí, subjektů, a objektů povodňového plánu z databáze POVIS ke dni: 22.01.2024

Verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

2.2.0

22.01.2024

Aktualizace dat POVIS, úprava odkazů na Sbírku zákonů, doplnění přílohy Způsob varování a informování obyvatelstva

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

2.1.2

08.12.2023

Aktualizace dat POVIS

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

2.1.1

19.10.2023

Aktualizace dat POVIS

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

2.1.0

08.09.2023

Aktualizace dat POVIS, Úvodní stránka: doplnění HPPS

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

2.0.0

24.04.2023

Aktualizace dat POVIS

úprava uživatelského rozhraní,

nové stránky: Úvodní stránka

sekce Ostatní,

Abecední seznam PK,

doplněna interní verze dPP

doplněna příloha Přehled dílčích povodí, nastavení zabezpečení PDF

HYDROSOFT Veleslavín s.r.o

1.0.4

15.10.2020

Oprava odkazů na mapy Libereckého kraje

Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

1.0.3

15.03.2016

Úprava textu přílohy Dopravní omezení, aktualizace dat

Aquatest, a.s., HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.

 

21.01.2016

Aktualizován počet obyvatel k 1.1.2016

HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.

1.0.2

31.10.2015

Úprava odkazů na mapy,

aktualizace proměnných

HYDROSOFT Veleslavíns.r.o.

1.0.1

11.09.2015

Úpravy podle připomínek.

HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.

1.0.0

03.08.2015

Vydání digitálního povodňového plánu k připomínkám

HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o.

 


Titulní list > Aktualizace povodňového plánu

   | tisk | nahoru |

stránka a_aktualizace.htm aktualizována: 26.04.2023, publikována: 26.01.2024