Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 INTERNÍ VERZE  [Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 24
Datum vytvoření výpisu: 15.03.2021
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1ČIŽP - oblastní inspektorát Liberec

 

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Liberec - oddělení ochrany vod

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - centrální předpovědní pracoviště

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Praha

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Praha

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Libereckého kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS Libereckého kraje - stanice Turnov

 

hmtoggle_arrow1JSDHO Turnov

 

hmtoggle_arrow1SDH Příšovice

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, státní podnik - závod Jablonec nad Nisou

 

hmtoggle_arrow1Povodí Labe, s.p. - provozní středisko Turnov

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Policie ČR - Obvodní oddělení Turnov

 

hmtoggle_arrow1Městská policie Turnov

 

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1ČRS MO Turnov [5066]

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o.

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - Oblastní závod Turnov

 

Technické služby

hmtoggle_arrow1Technika obce Příšovice

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1MěÚ Turnov

 

hmtoggle_arrow1MěÚ Turnov, odbor životního prostředí, vodní hospodářství

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Oblastní spolek ČČK Liberec

 

hmtoggle_arrow1Krajská nemocnice Liberec, .a.s. - Panochova nemocnice Turnov

 

hmtoggle_arrow1ZZS Libereckého kraje, p.o.

 

 


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka kontakty_subj.htm aktualizována: 29.11.2018, publikována: 15.03.2021