Povodňová komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

 INTERNÍ VERZE  [Úvodní stránka]  Organizační část >

Povodňová komise

Předsedou povodňové komise je starosta obce. Povodňovou komisi obce svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením 2. SPA.

O zapojení ostatních účastníků ochrany před povodněmi rozhoduje předseda PK v závislosti na charakteru a vývoji povodňové situace. Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.

V době povodně přijímá povodňová komise opatření a vydává příkazy na ochranu před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu, to znamená, že není proti nim opravného prostředku.

 

 


hmtoggle_arrow1Příšovice

 

 

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí


Organizační část > Povodňová komise

   | tisk | nahoru |

stránka c_pk.htm aktualizována: 29.11.2018, publikována: 15.03.2021